Doby lovu

Zvěř srstnatá

01.08. – 15.01. jelen a laň jelena evropského
01.08. – 31.03. kolouch jelena evropského
16.08. – 31.12. jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
01.08. – 15.01. jelen a laň jelena siky japonského*
01.08. – 31.03. kolouch jelena siky japonského*
16.08. – 31.12. daněk skvrnitý, daněla
16.08. – 31.03. daňče
01.09. – 31.12. jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. – 30.09. srnec obecný
01.09. – 31.12. srna, srnče
01.08. – 31.12. muflon, muflonka
01.08. – 31.03. muflonče
01.01. – 31.12. prase divoké
01.09. – 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. – 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. – 31.12. zajíc polní *
01.01. – 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.09. – 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. – 31.12. králík divoký *
01.09. – 30.11. jezevec lesní *
01.01. – 31.12. liška obecná
01.11. – 28.02. kuna lesní a skalní *
01.11. – 29.02. ondatra pižmová

Zvěř pernatá

16.10. – 31.12. bažant obecný – kohout
16.10. – 31.01. bažant obecný – kohout i slepice (jen v bažantnicích)
01.01. – 31.03. bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. – 31.03. bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. – 31.12. bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci)
01.09. – 31.01. bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích)
16.10. – 15.03. bažant královský – kohout
16.10. – 31.12. bažant královský – slepice (jen v bažantnicích)
15.03. – 15.04. krocan divoký – kohout
01.10. – 31.12. krocan divoký a krůta
16.08. – 15.01. husa polní, velká, běločelá *
01.09. – 30.11. kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *
01.09. – 30.11. lyska černá *
16.10. – 31.12. perlička obecná
01.08. – 31.10. holub hřivnáč
16.10. – 15.02. hrdlička zahradní
01.07. – 28.02. straka obecná
01.07. – 28.02. vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.